www.woda-kangen.com

Zmień swoje życie zmieniając swoją wodę  -  Change your life by changing your water


pH kluczem do zdrowia?

W 1931 r dr Otto Warburg otrzymał nagrodę Nobla, za udowodnienie, że komórki nowotworowe muszą żyć w środowisku beztlenowym. W ostatnich latach wiele książek napisano, o tym, że zrównoważenie pH ciała jest kluczowym czynnikiem w obniżaniu ryzyka nowotworów i innych chorób. Wielkim wyzwaniem jest utrzymywanie swojego ciała w odpowiednim pH, wiele osób opiera się na schemacie picia wody butelkowanej lub przefiltrowanej, z których oba rodzaje wody często są wodami kwaśnymi i utlenionymi i tworzą środowisko dogodne do rozwoju raka i wielu innych chorób.

Nasza krew musi być utrzymywana na poziomie 7,35 pH. Organizm ludzki, aby utrzymać pH krwi na poziomie 7.35 pobiera składniki zasadowe z innych partii ciała. Jeżeli mamy organizm zakwaszony, najczęściej pobierane jest wapno z kości.

Wysoko alkaliczne wody Kangen pomagają twojemu ciału utrzymywać krew na odpowiednim poziomie.

Co to jest pH?

Potencjał wodoru, czyli pH jest miarą kwasowości lub zasadowości roztworu, jest cechą określającą ,czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodorowych H+ - odczyn kwaśny, czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH- - odczyn zasadowy, czy też są one w równowadze - odczyn obojętny.

Wodne roztwory kwasów wykazują odczyn kwaśny, a wodne roztwory wodorotlenków (zasady) - odczyn zasadowy. Przyjęto ,że liczbę jonów wodorowych w roztworze będzie się określać za pomocą tzw. skali pH . Skala pH mieści się w granicach od 0-14, a została wprowadzona w 1909 roku przez Petera Soerensena (1868-1939), duńskiego biochemika i fizyko-chemika.

Np. jeżeli w roztworze pH wynosi 9 ,oznacza to, że jest więcej jonów wodorotlenkowych OH- niż jonów wodorowych H+. Roztwór ten ma więc odczyn zasadowy.

fot. J Gruszczyński

Celem określenia pH roztworu stosuje się tzw. wskaźniki pH czyli substancje, których barwa zmienia się na odpowiedniki kolor w zależności od odczynu roztworu .Wskaźnikami są między innymi oranż metylowy i fenoloftaleina .Przez odpowiednie mieszanie wskaźników pH można otrzymywać wskaźniki uniwersalne, które zależnie od pH roztworu przybierają charakterystyczną barwę. Przez nasycenie pasków bibułki roztworami takich wskaźników i wysuszenie ich otrzymuje się papierki uniwersalne stosowane często w laboratoriach chemicznych do szybkiego określenia pH danego roztworu. Do mierzenia odczynu pH używa się miernika, w którym jest zarówno odczyt wysokości wskaźników ORP jak i pH.


Odczyn pH niektórych substancji:


sok żołądkowy
sok pomarańczowy
jogurt
kwaśne deszcze
kawa naturalna
deszcz czysty
mleko
ślina
surowica krwi
płyn mózgowo rdzeniowy
woda morska


- 2,0 około
- 3,2
- 4,2
- 4,5 (od)
- 4,9
- 6,0 około
- 6,5
- 6,8
- 7,35 do 7,45
- 7,4 do 7,6
- 7,9 do 8,3

tekst Maria Gruszczyńska

fot. J Gruszczyński
• info@woda-kangen.com •
© 2009; Copyright by Gruszczyńscy